Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
قابلیت اطمینان مخازن آب GRP

+98-21-8897 8345  Sat-Thr: 9am - 5pm

 

طراحی مخازن آب GRP

آزمایشات دقیق برای بدترین شرایط محیطی ، طراحی پنل ها با کمک نرم افزارهای کامپیوتری، در کنار ویژگیهای ذاتی مواد FRP و اتصالات قابل انعطاف مخازن پنلی GRP را تبدیل به محصولی بی رقیب در جهان کرده است.

کیفیت، مواد اولیه و گواهینامه ها

تمام مواد اولیه مخازن پنلی GRP با ارایه مشخصات فنی به تامین کنندگان و راهنمایی آنها خریداری شده و از آنها به منظور تست نمونه برداری میگردد. همچنین قبل از تولید مخزن گزارش های کیفیتی تامین کنندگان مواد اولیه بررسی شده و مواد طبق آنها کنترل میشوند. کارخانه سازنده این مخازن دارای گواهینامه ISO9001 بوده گواهینامه های محلی تایید کیفیت آب NSF61 و Annex G و ASNZS4020 نیز موجود میباشد.

استحکام گسیختگی

استکام گسیختگی مقاومت ماده را در برابر تغییر شکل زیر بار نشان میدهد. آزمایش خمش یکی از متدوالترین آزمایشها به منظور تخمین استحکام گسیختگی میباشد که در آن نمونه ای با سطع مقطع دایره یا چهارگوش تحت آزمایش سه نقطه ای خمش قرار میگیرد. استحکام گسیختگی بالاترین تنشی را که ماده در لحظه گسیختگی تحمل میکند را نشان میدهد. 

استحکام کششی

نسبت بیشترین نیرویی که یک ماده میتواند بدون گسیختگی تحمل کند به سطح مقطع آن قبل از آزمایش، معرف استحکام کششی ماده است. وقتی تنشهای کوچکتر از استحکام کششی از روی ماده برداشته میشوند ماده بصورت جزیی یا کلی به اندازه و شکل اولیه بازمیگردد. وقتی تنش به حد گسیختگی نزدیک میشود ماده باریک شده و ازهمانجا کم کم گسیخته میشود. استحکام گسیختگی با واحد نیرو بر واحد سطح سنجیده میشود.

استحکام فشاری استحکام فشاری ظرفیت ماده را در مقاومت محوری در برابر نیروهای فشارنده نشان میدهد. وقتی تنش از مقداراستحکام فشاری بیشتر شود ماده خرد میگردد.

استحکام ضربه ای

مقدار انرژی که نیاز است تا ماده به حد گسیختگی برسد معرف استحکام ضربه ای است که نشان میدهد ماده در مقابل شوکهای مکانیکی چقدر مقاومت دارد.

سختی بارکول

سختی بارکول با توجه به میزان فرو رفتن ایندنتر( Indenter) که در آزمایش سختی تحت یک نیروی مشخص به سطح ماده فرو میرود تعیین میگردد. ایندنترابزار نوک تیزی است که ابتدا در یک ماده مشخص که مبنای آزمایش است فرو برده میشود سپس نمونه اصلی مورد آزمایش قرار گرفته و میزان فرو رفتگی با میزان فرو رفتگی در ماده مبنا مقایسه میشود. این روش معمولا برای کامپوزیت ها مانند رزین های تقویت شده گرما سخت (resins Reinforced thermosetting) بکار میرود تا میزان مشخص شود رزین چقدر به عمل آمده و سخت شده است.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.